RISOGRAFIA Ripper Expresso A3

20.00

Risografía a 2 tintas
Edición limitada de 56 unidades
Impresas por @another.press
Firmadas e numeradas
Tamaño A3

Información sobre a risografía:

A risografía é un sistema de impresión que se caracteriza, entre outras cousas, polo seu respeto ao medio ambiente no proceso de impresión e polo acabado singular e único das pezas impresas, moi similar ao obtido por unha máquina fotocopiadora. É normal nesta técnica ocurran pequenos erros de rexistro e marcas de tinta polo rodillo de impresión. Estas características danlle un carácter único á obra.

2 inks risography
Limited edition of 56 copies
Printed at @another.press
Signed and numbered
A3 size

Risography is a unique printing system, popular for its environmentally friendly printing process and a unique finish of its printed pieces, very similar to those obtained from a photocopying machine. Small faults and ink marks produced by the printing roller are therefore common in prints resulting from this technique. These characteristics all grant a unique character to the piece.